Lid worden

Alle inwoners van Voorschoten en omliggende gemeentes kunnen lid worden. Het is geen voorwaarde dat u zelf kinderen heeft. Ook instellingen zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen kunnen lid worden. 

Voor mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau is een voordeelregeling van kracht. Een verzoek hiervoor kan per brief of email worden ingediend bij het bestuur.

Kosten

Lidmaatschap                   € 20,00  per jaar
(€ 2 korting bij betaling per automatische incasso)

De leenkosten zijn voor het meeste speelgoed € 0,75 per stuk voor drie weken. Voor enkele grote en dure stukken speelgoed is dat € 1,25 tot  € 2,50. Dit tarief geldt ook voor een verlenging.

Een lidmaatschap geldt voor een jaar en loopt van oktober tot oktober.  Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u een aangepast bedrag. U kunt de contributie per PIN of contant betalen in de speelotheek.

U kunt per lidmaatschap drie stuks speelgoed lenen. De leenperiode is drie weken. Daarna is het mogelijk om het voor drie weken te verlengen.

Wilt u lid worden ?

U kunt zich aanmelden in de speelotheek tijdens openingstijden. U kunt hier een aanmeldingsformulier invullen en het verschuldigde contributiebedrag betalen (contant of pinnen). Daarna kunt u meteen speelgoed lenen. Uw ontvangt uw ledenkaart bij uw eerstvolgende bezoek aan de speelotheek. 

Opzeggen

Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u opzegt vóór 1 september van het lopende jaar.

Opzeggen kan schriftelijk per brief of per email naar info@bijtanteleen.nl.
Ook kunt u het lidmaatschap beëindigen bij onze vrijwilligers in de speelotheek.
Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.