LID WORDEN

Wie kunnen er lid worden?

Alle inwoners van Voorschoten en omliggende gemeentes kunnen lid worden. Het is geen voorwaarde dat u zelf kinderen heeft. Ook instellingen zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen kunnen lid worden.

Wat kost een lidmaatschap?

U betaalt een vast bedrag aan contributie (vaste kosten) en daarnaast een bedrag per stuk speelgoed dat u leent (gebruikskosten).

Vaste kosten
Lidmaatschap                   € 20,00  per jaar
(€ 2 korting bij betaling per automatische incasso)

Voor mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau is een voordeelregeling van kracht. Een verzoek hiervoor kan per brief of email worden ingediend bij het bestuur. Een lidmaatschap geldt voor een jaar en loopt van oktober tot oktober.  Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u een aangepast bedrag. U kunt de contributie per PIN of contant betalen in de speelotheek. Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u opzegt vóór 1 september van het lopende jaar.

U kunt per lidmaatschap drie stuks speelgoed lenen. De leenperiode is drie weken. Daarna is het mogelijk om het voor drie weken te verlengen.

Gebruikskosten
U kunt per lidmaatschap drie stuks speelgoed lenen. De leenperiode is drie weken. Daarna is het mogelijk om het voor drie weken te verlengen. U betaalt voor het speelgoed dat u leent. Voor het meeste speelgoed zijn de leenkosten € 0,75 per stuk voor drie weken. Voor enkele grote en dure stukken speelgoed is dat € 1,25 tot  € 2,50. Voor klein speelgoed (bv. puzzels) is dat € 0,25. Die tarieven gelden ook voor een verlenging van 3 weken.

Wilt u lid worden ?

U kunt zich aanmelden via ons online inschrijfformulier of in de speelotheek tijdens openingstijden. U krijgt dan een lidnummer. Daarna kunt u meteen speelgoed lenen. Uw ontvangt uw ledenkaart bij uw eerstvolgende bezoek aan de speelotheek.

Opzeggen

Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u opzegt vóór 1 september van het lopende jaar. Opzeggen kan schriftelijk per brief of per email naar info@bijtanteleen.nl. Ook kunt u het lidmaatschap beëindigen bij onze vrijwilligers in de speelotheek.  Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.