LID WORDEN

Wie kunnen er lid worden?

Alle inwoners van Voorschoten en omliggende gemeentes kunnen lid worden. Het is geen voorwaarde dat u zelf kinderen heeft. Ook instellingen zoals peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen kunnen lid worden.


Welke abonnementen heeft de speelotheek?

De speelotheek heeft per 1 oktober 2022 drie soorten abonnementen: Start, Basis en Plus.

U kunt bij alle abonnementsvormen drie stuks speelgoed per keer lenen. De leenperiode is drie weken. Daarna is het mogelijk om het voor drie weken te verlengen.


Speelotheek Start is een mooie manier om kennis te maken met de speelotheek, om als kado te geven en het beste abonnement als u denkt maar beperkt gebruik te maken van de speelotheek.
Voor 15 euro krijgt u een kaart waarmee u in 12 maanden 6 stuks speelgoed mag lenen.
U kunt maar 1x per 12 maanden een Start abonnement afsluiten. Als u meer wilt lenen zult u een ander abonnement moeten afsluiten.


Speelotheek Basis is de abonnementsvorm zoals de speelotheek al jaren heeft. U betaalt vaste abonnementskosten (21 euro per jaar) en daarnaast betaalt u per stuk speelgoed dat u leent.
De uitleenkosten van het speelgoed vindt u op onze website. Voor het meeste speelgoed zijn de leenkosten € 1,00 per stuk voor drie weken. Voor enkele grote en dure stukken speelgoed is dat € 1,50 of  € 2,50. Klein speelgoed (bv. puzzels) zijn gratis. De tarieven gelden ook voor een verlenging van 3 weken.
U sluit het abonnement af tot 1 oktober (Als u in de loop van het jaar lid wordt, betaalt u een aangepast bedrag) en dan eindigt het abonnement automatisch.


Speelotheek Plus is de alles-in-1 abonnementsvorm waarbij u één vast bedrag betaalt (48 euro per jaar). Voor dat bedrag kunt u 12 maanden lang alles in de speelotheek lenen (inclusief de verjaardagskoffers) zonder leenkosten te betalen. Het is verplicht om een machtiging tot automatische incassso af te geven. Na de eerste 12 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd en betaalt u 4 euro per maand. Het abonnement is vanaf dan maandelijks opzegbaar.


Hieronder vindt u alle voordelen en voorwaarden op een rij:

NaamStartBasisPlus
AbonnementsvormPrepaid-KaartContributie + UitleenkostenAlles-in-één
Type gebruikerKleinMiddelGroot
Abonnementskosten op jaarbasis15 euro21 euro48 euro
Zijn er uitleenkosten per stuk speelgoed?NeeJaNee
Wat is het maximaal stuks speelgoed per jaar bij dit abonnement?6OnbeperktOnbeperkt
Wat is het maximaal aantal stuks speelgoed per keer?333
Hoeveel weken bedraagt een uitleenperiode?333
Betaal ik apart voor reserveringen?JaJaJa
Betaal ik apart voor kapotte of kwijtgeraakte onderdelen?JaJaJa
Betaal ik extra voor de verjaardagskoffers?JaJaNee
Wat is de opzegtermijn?Eindigt automatisch na 12 maandenEindigt automatisch op 1 oktoberMaandelijks opzegbaar na het eerste jaar
Restitutie van abonnementskosten bij opzegging?Nee, u betaalt voor een prepaidkaart.Nee, u sluit een overeenkomst af tot 1 oktober.Nee, u gaat een overeenkomst van 12 maanden aan. Na die 12 maanden betaalt u per maand en kunt u per maand opzeggen
Wanneer worden de abonnementskosten betaald?15 euro bij het afsluiten van het abonnementNaar rato tot 1 oktober bij het afsluiten van het abonnement48 euro bij het afsluiten van het abonnement. Na het eerste jaar betaalt u 4 euro per maand via automatische incasso
Is een machtiging tot automatische incasso verplicht?NeeNeeJa
Korting bij betaling per automatische incasso?NeeJa, 3 euroNee
Hoe vaak kun je het abonnement afsluiten?1x per 12 maandenn.v.t.n.v.t.

Betaling

N.B. Voor mensen met een inkomen op of onder bijstandsniveau is een voordeelregeling van kracht. Een verzoek hiervoor kan per email worden ingediend bij het bestuur via penningmeester@bijtanteleen.nl

Speelotheek Start:
U kunt de abonnementskosten per PIN of contant betalen in de speelotheek.

Speelotheek Basis:
U kunt de abonnementskosten per PIN of contant betalen in de speelotheek.
U kunt het per bank overschrijven.
Als u een machtiging voor automatische incasso afgeeft dan krijgt u 3 euro korting bij het eerstvolgende volledige contributiejaar (van 1 oktober t/m 30 september)

Speelotheek Plus:
U kunt de abonnementskosten per Pin betalen in de speelotheek of per automatische incasso van uw rekening af laten schrijven.
Na de eerste 12 maanden betaalt u maandelijks via automatische incasso.


Wilt u lid worden?

U kunt zich aanmelden via ons online inschrijfformulier of in de speelotheek tijdens openingstijden. U krijgt dan een lidnummer. Daarna kunt u meteen speelgoed lenen. Uw ontvangt uw ledenkaart bij uw eerstvolgende bezoek aan de speelotheek.


Wilt u opzeggen?

De Speelotheek Start en Speelotheek Basis abonnementen eindig automatisch.
Bij tussentijdse opzegging worden geen abonnementskosten terugbetaald.

Het Speelotheek Plus abonnement wordt automatisch verlengd. U kunt het na de eerste 12 maanden maandelijks opzeggen door een e-mail te sturen naar info@bijtanteleen.nl. Ook kunt u het lidmaatschap beëindigen bij onze vrijwilligers in de speelotheek.