UITLEENREGELEMENT

N.B. dit is het uitleenreglement vanaf 1 oktober 2022
Klik hier voor de PDF versie

Doelgroep
De Speelotheek richt zich op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Iedere meerjarige inwoner van Voorschoten en omgeving kan een abonnement afsluiten bij de speelotheek; het hebben van kinderen is geen voorwaarde. Ook instellingen als kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buurthuizen en basisscholen kunnen een abonnement afsluiten. Het abonnement is altijd gezins- dan wel instellingsgebonden.

De speelotheek biedt 3 soorten abonnementen aan:

 1. Startabonnement
 2. Basisabonnement
 3. Plusabonnement

Startabonnement (knipkaart voor 6 stuks speelgoed)
Kosten startabonnement
Een startabonnement kost € 15,00. Hiervoor krijgt de abonnementhouder een knipkaart waarmee 6 stuks speelgoed geleend kunnen worden.
De knipkaart heeft een looptijd van 12 maanden (vanaf het moment van aanschaf). Na de 12 maanden kunnen eventuele resterende knippen niet meer gebruikt worden en ze worden niet gerestitueerd.
Het is niet toegestaan om meer dan 1 startabonnement per abonnementhouder per 12 maanden af te sluiten. Het abonnement is strikt persoonlijk.

Het abonnementsgeld kan per pin (in de speelotheek) betaald worden. Ook kan de abonnementhouder het online in de webshop van de speelotheek via iDEAL betalen.

Beëindiging startabonnement
Het abonnement eindigt automatisch na 12 maanden van de dag van aanschaf.

Het bestuur van “Bij Tante Leen” kan bij overtreding van het Uitleenreglement het abonnement per direct beëindigen, zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.

Uitzonderingen
Het is niet mogelijk om met knippen een verjaardagkoffer te lenen.
Boetes en reserveringskosten zijn niet bij de knipkaart inbegrepen en moeten apart afgerekend worden.

Aanbod nieuw abonnement
Na het gebruik van de 6 knippen zal de speelotheek de abonnementhouder eenmalig per e-mail benaderen om één van de andere abonnementsvormen aan te bieden.

Basisabonnement (Contributie + uitleenkosten)
Kosten basisabonnement
Een abonnement kost € 21,00 per jaar. Daarnaast betaalt de abonnementhouder een bedrag per stuk geleend speelgoed (zie de tarieven hieronder). Het abonnement loopt van 1 oktober t/m 30 september. Bij inschrijving gedurende het jaar wordt het abonnementsgeld naar rato berekend. Het abonnementsgeld kan per automatische incasso, pin of bankoverschrijving (directe overschrijving of via een betaalverzoek) betaald worden.
De speelotheek heeft een voorkeur voor betaling per automatische incasso. Als een abonnementhouder een machtiging geeft voor een automatische incasso, krijgt de abonnementhouder € 3,00 korting per jaar. Deze korting wordt alleen in oktober toegepast bij betaling van het volledige abonnementsbedrag, dat dus na korting      € 18,00 bedraagt. Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de korting niet toegepast. De abonnementhouder krijgt de korting wel bij een vervolgabonnement dat per automatische incasso wordt aangegaan.
Het abonnement is strikt persoonlijk.

Tarieven
Er zijn verschillende uitleentarieven voor speelgoed. Het leengeld per drie weken per stuk speelgoed bedraagt (afhankelijk van de grote of nieuwwaarde van het speelgoed): € 0,00, € 1,00, € 1,50 of € 2,50. Voor verlenging van de uitleentermijn met 3 weken geldt hetzelfde tarief als het leengeld voor het betreffende stuk speelgoed.

De tarieven voor het speelgoed staan op de website van de speelotheek: (https://www.bijtanteleen.nl/collectie/). In de speelotheek is het tarief op de verpakking aangegeven, wanneer dit afwijkt van het basistarief (€ 1,00)

De verjaardagkoffers (Reis om de Wereld of Piraten) kosten €15,00 per feestje.

Boetes en reserveringskosten moeten apart afgerekend worden

De abonnementhouder kan de leenkosten betalen per pin, contant of met een strippenkaart (waar de uitleentarieven op worden afgestreept). Pinbetalingen hebben de voorkeur van de speelotheek.

Beëindiging basisabonnement
Het abonnement eindigt automatisch op 30 september.
Een abonnementhouder hoeft geen opzegging door te geven.
Een abonnementhouder kan tussentijds een opzegging doorgeven, maar heeft geen recht op restitutie van het abonnementsgeld.

Het bestuur van “Bij Tante Leen” kan bij overtreding van het Uitleenreglement het abonnement per direct beëindigen, zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.

Aanbod nieuw basisabonnement
De speelotheek zal haar basisabonnementhouders rond 1 juli, 1 september en 1 oktober 2022 een e-mail sturen met een aanbod voor een nieuw abonnement voor de eerstvolgende periode.

Plusabonnement (Alles-in-1)
Kosten plusabonnement
Een abonnement kost € 48,00 per jaar. De abonnementhouder betaalt niet meer per stuk geleend speelgoed (inclusief de verjaardagkoffers). Boetes en reserveringskosten zijn niet bij het plusabonnement inbegrepen en moeten apart afgerekend worden
Het abonnement loopt 12 maanden vanaf het moment van aanschaf. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. Het abonnement is strikt persoonlijk.

Het eerste abonnementsgeld van € 48,00 kan per pin (in de speelotheek) of bankoverschrijving (directe overschrijving of via een betaalverzoek) betaald worden. Ook kan abonnementhouder het online in de webshop via iDEAL betalen.

Het is verplicht om een automatisch incassoformulier in te vullen bij het aangaan van dit abonnement. Na de eerste 12 maanden betaalt de abonnementhouder € 4,00 per maand via automatische incasso.

Beëindiging plusabonnement
Het abonnement wordt na het 1e jaar automatisch verlengd. De abonnementhouder kan het abonnement vanaf dan maandelijks opzeggen, waarbij de speelotheek een opzegtermijn van 1 maand hanteert.  (Bv. het abonnement loopt tot 5 oktober, dan moet de abonnementhouder uiterlijk 5 september de opzegging sturen).
De opzegging kan mondeling in de speelotheek of per e-mail: info@penningmeester
Het bestuur van “Bij Tante Leen” kan bij overtreding van het Uitleenreglement het abonnement per direct beëindigen, zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.

De uitleen
Er kan alleen speelgoed worden uitgeleend als de abonnementhouder de abonnementskaart kan overleggen. Abonnementhouders mogen niet meer dan drie stuks speelgoed in hun bezit hebben.

Het speelgoed wordt voor drie weken uitgeleend. Deze uitleentermijn kan eenmalig worden verlengd. Verlenging kan ter plaatse of telefonisch gedaan worden, maar alleen tijdens de openingsuren. Ook kan de abonnementhouder per e-mail een verzoek tot verlenging sturen, maar de verlenging is alleen officieel als de abonnementhouder per e-mail een bevestiging heeft ontvangen.

De speelotheek doet haar best om al het speelgoed compleet en in goede staat uit te lenen. Voor de zekerheid moeten abonnementhouders het speelgoed bij thuiskomst controleren. Mocht blijken dat het speelgoed onverhoopt gebreken vertoont, dan moet de abonnementhouder dit direct per e-mail (info@bijtanteleen.nl) melden. Als er geen melding is gemaakt, gaat de speelotheek ervan uit dat het gebrek bij de abonnementhouder is ontstaan.

Abonnementhouders dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van het geleende speelgoed. Speelotheek Bij Tante Leen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan bij het gebruik van het geleende materiaal. Speelgoed dat uit veel losse onderdelen bestaat, wordt in een afgesloten plastic zak verpakt (geseald). Het wordt dringend aangeraden om de plastic zak buiten bereik van kinderen te houden.

Speelgoed waarvoor een batterij nodig is, wordt zonder batterij uitgeleend. De abonnementhouder dient zelf voor batterijen zorg te dragen.

Het speelgoed moet schoon, compleet, onbeschadigd, in de originele verpakking en op tijd worden teruggebracht.

Procedure voor het inleveren van speelgoed

A.        Abonnementhouders dienen het speelgoed, voordat het wordt teruggebracht naar de speelotheek, thuis goed te controleren. Als daarbij geconstateerd wordt dat er iets ontbreekt of beschadigd is, dient men dit bij het inleveren van het speelgoed vooraf te melden. De vrijwilliger zal hiervan een schadeformulier opmaken.

B.        Als een abonnementhouder het speelgoed thuis niet heeft gecontroleerd en pas na inlevering bij de medewerkers van de speelotheek blijkt dat het niet in orde is (niet compleet, vuil of beschadigd), dan volgt de speelotheek de volgende procedure:

1.        De abonnementhouder moet het speelgoed terug mee naar huis nemen. Als de uitleenperiode is verlopen, wordt die met 3 weken verlengd. Voor die verlenging worden reguliere leenkosten in rekening gebracht.

2.       De abonnementhouder gaat thuis het speelgoed binnen de beschikbare

uitleenperiode in orde maken en levert het daarna in.

3.        Mocht men een ontbrekend onderdeel niet terug kunnen vinden, dan meldt de abonnementhouder dat bij inlevering. De vrijwilliger zal hiervan een schadeformulier opmaken.

Voor zowel A als B geldt dat de speelotheek een boete berekent voor het ontbrekende onderdeel of de schade. Aan het speelgoed mag door de abonnementhouder zelf geen reparaties worden verricht.

Boetes
Bij alle drie de abonnementsvormen kent de speelotheek verschillende soorten boetes: voor te laat terugbrengen, voor incompleet en/of defect speelgoed.

Boete voor te laat terugbrengen
Als het speelgoed te laat wordt teruggebracht, wordt een boete berekend.
De boete voor te laat terugbrengen bedraagt € 0,50 per hele week per stuk speelgoed. Als de abonnementhouder tot maximaal 6 dagen te laat bent wordt er geen boete berekend. De abonnementhouder betaalt geen boete over een periode waarin de speelotheek gesloten is, zoals de kersvakantie of bij een onvoorziene sluitingsperiode.

Boete voor Incompleet en/of defect speelgoed

 • Als speelgoed defect of incompleet wordt teruggebracht, wordt in eerste instantie een boete van €2,00 berekend.
  • Als de abonnementhouder het ontbrekende onderdeel terugvindt en binnen 6 weken terugbrengt, krijgt de abonnementhouder de €2,00 als uitleentegoed bijgeschreven. Uitleentegoed kan wordt niet uitgekeerd in contanten en kan alleen gebruikt worden voor het verrekenen van leenkosten.
  • Bij schade of als het onderdeel niet kan worden teruggebracht binnen 6 weken, zal de speelotheek proberen vervangende onderdelen te bestellen.
   • Als de onderdelen door de speelotheek kunnen worden bijbesteld en de kosten significant hoger zijn dan de initiële boete van € 2,00 dan bepaalt de schadecommissie achteraf welke boete de abonnementhouder verschuldigd is.
   • Als bijbestellen niet mogelijk is en het speelgoed daardoor niet meer kan worden uitgeleend, brengt de speelotheek de dagwaarde ervan in rekening bij de abonnementhouder.

Reserveringen
De abonnementhouder kan een reservering maken waarbij wordt aangegeven welk stuk speelgoed de abonnementhouder tijdens welke opening wil komen ophalen.
Dit kan zowel in de speelotheek als per e-mail. Voor een reservering rekent de speelotheek €0,50 per stuk speelgoed.

De openingstijden
De speelotheek is geopend op:

Dinsdag19:00 – 19:45 uur 
Woensdag14:00 – 16:00 uur 
Vrijdag10:00 – 11:30 uur 
Zondag13:00 – 15:00 uur(oktober t/m maart)

Vakantiesluiting:      
Tijdens de zomervakantie van de basisscholen in de regio Midden is de speelotheek alleen geopend op woensdagmiddag.

 Tijdens de kerstvakantie is de speelotheek gesloten.

Gebruik van speelgoed in de speelotheek
Kinderen mogen uiteraard gedurende de openingstijden in de speelotheek spelen. Degene die als begeleider meekomt, wordt geacht op de kinderen te letten.
Kinderen vanaf tien jaar mogen zonder begeleiding de speelotheek bezoeken. Het speelgoed moet na gebruik weer compleet in de kast worden teruggezet.
Met geseald speelgoed kan in de speelotheek niet gespeeld worden.

Privacy-statement
Een abonnementhouder krijgt het Privacy statement van de speelotheek bij inschrijving en het is te vinden op de website van de speelotheek. (www.bijtanteleen.nl). Door (digitale) ondertekening van het inschrijfformulier geeft het abonnementhouder toestemming de opgegeven persoonsgegevens te verwerken in de administratie van de speelotheek conform het Privacy statement.

Overig
In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van speelotheek “Bij Tante Leen”.

N.B. dit is het uitleenreglement tot 1 oktober 2022!

Lidmaatschap

De speelotheek richt zich op alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Iedere inwoner van Voorschoten (en omliggende gemeentes) mag lid worden; het hebben van kinderen is geen voorwaarde. Ook instellingen als kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buurthuizen en basisscholen kunnen lid worden. Het lidmaatschap is gezins- dan wel instellingsgebonden.

Contributie

De contributie bedraagt € 20,00  per gezin per jaar.  Het lidmaatschapsjaar loopt van oktober tot oktober. Bij inschrijving gedurende het jaar wordt de contributie naar rato berekend.

Verlenging en op zegging

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij men schriftelijk of per e-mail opzegt voor 1 september van het lopende jaar. Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.
Het bestuur van “Bij Tante Leen”  kan bij herhaaldelijke overtreding van de huisregels het lidmaatschap per direct beëindigen, zonder terugbetaling van contributie.

De uitleen

Er kan alleen speelgoed worden uitgeleend als het lid de lidmaatschapskaart kan overleggen. Leden mogen niet meer dan drie stuks speelgoed  in hun bezit hebben. Ter voorkoming van misverstanden wordt het speelgoed bij het terugbrengen gecontroleerd door de vrijwilliger. Mocht bij thuiskomst blijken dat het speelgoed onverhoopt gebreken vertoont, dan wordt u verzocht dit direct (telefonisch) te melden. Leden dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van het geleende speelgoed.

Speelotheek Bij Tante Leen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan bij het gebruik van het geleende materiaal. Speelgoed dat uit veel losse onderdelen bestaat, wordt in een afgesloten plastic zak verpakt (geseald). Het wordt dringend aangeraden om de plastic zak buiten bereik van kinderen te houden.
HET SPEELGOED MOET SCHOON, COMPLEET, ONBESCHADIGD, IN DE ORIGINELE VERPAKKING EN OP TIJD WORDEN TERUGGEBRACHT.

Procedure voor het inleveren van speelgoed
A.     Leden dienen het speelgoed, voordat het wordt teruggebracht naar de speelotheek, thuis goed te controleren. Indien daarbij geconstateerd wordt dat er iets ontbreekt of beschadigd is, dient men dit bij het inleveren van het speelgoed vooraf te melden. De vrijwilliger zal hiervan een schadeformulier opmaken.
B.     Als een lid het speelgoed thuis niet heeft gecontroleerd en na inlevering bij onze medewerkers blijkt pas dat het niet in orde is (niet compleet, vuil of beschadigd),  dan volgen wij de volgende procedure:

 1. Het speelgoed wordt verlengd, wat van de strippenkaart wordt afgeschreven.
 2. Men gaat thuis het speelgoed binnen 3 weken in orde maken en levert het daarna in.
 3. Mocht men een ontbrekend onderdeel niet terug kunnen vinden, dan meldt men dat bij inlevering. Wij brengen vervolgens € 2,- administratiekosten in rekening.

Voor zowel A als B geldt dat onderdelen die door ons kunnen worden bijbesteld, later door het lid worden vergoed. Als bijbestellen niet mogelijk is en het speelgoed daardoor niet meer kan worden uitgeleend, brengen wij de dagwaarde ervan in rekening.

Uitleenduur
Het speelgoed wordt voor drie weken uitgeleend. Deze uitleentermijn kan eenmalig worden verlengd. Verlenging kan ter plaatse of telefonisch gedaan worden, doch alleen tijdens de openingsuren.

Kosten
Lenen kost € 0,75 per drie weken per stuk speelgoed. Duur speelgoed vormt hierop een uitzondering. Voor dit speelgoed geldt een tarief van €1,25, €2,50 of € 5,- per drie weken per stuk speelgoed. Voor verlenging van de uitleentermijn geldt hetzelfde tarief. Speelgoed waarvoor een batterij nodig is, wordt zonder batterij uitgeleend. U dient zelf voor batterijen zorg te dragen. Om te kunnen lenen, dient men een strippenkaart te kopen, waar de uitleentarieven op worden afgestreept. Zonder strippenkaart kan niet worden geleend. Contant betalen van het uitleentarief is dus niet mogelijk.

De openingstijden

De reguliere openingstijden van de Speelotheek zijn:

Dinsdag 19:00 – 19:45 uur
Woensdag 14:00 – 16:00 uur
Vrijdag 10:00 – 11:30 uur
Zondag (1 oktober t/m 31 maart) 13:00 – 15:00 uur

Boetes

De speelotheek kent verschillende soorten boetes: voor te laat terugbrengen, voor incompleet en/of defect speelgoed en voor verlies van de lidmaatschapskaart.

Boete voor te laat terugbrengen Als het speelgoed te laat wordt teruggebracht, wordt boete berekend. De boete voor te laat terugbrengen bedraagt € 0,50 per week per stuk speelgoed. Als de speelotheek gesloten is, moet ook over deze periode boete betaald worden.

Boete voor incompleet en/of defect speelgoed Als speelgoed defect of incompleet wordt teruggebracht, wordt een boete berekend. De schadecommissie bepaalt achteraf welke boete men verschuldigd is. Een schadeformulier wordt in alle gevallen ingevuld. Aan het speelgoed mag door het lid zelf geen reparaties worden verricht.

Verlies lidmaatschapskaart Als een lid de lidmaatschapskaart kwijt is, wordt voor de aanmaak van de nieuwe kaart €2,50 inrekening gebracht.

Uw aanwezigheid

Kinderen mogen uiteraard gedurende de openingstijden in de speelotheek spelen. Degene die als begeleider meekomt, wordt geacht op de kinderen te letten. Kinderen vanaf tien jaar mogen zonder begeleiding de speelotheek bezoeken. Het speelgoed moet na gebruik weer compleet in de kast worden teruggezet. Met geseald speelgoed kan in de speelotheek niet gespeeld worden. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de vrijwilligers/het bestuur.

Uw privacy

U vindt ons privacy statement hier.