Opzeggen

Het contributiejaar loopt van 1 oktober t/m 31 september. Uw lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u opzegt vóór 1 september van het lopende jaar.

Opzeggen kan schriftelijk per email naar info@bijtanteleen.nl of per brief naar Speelotheek Bij tante Leen, Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten. Ook kunt u het lidmaatschap beëindigen bij onze vrijwilligers in de speelotheek. 

Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.
Als u heeft opgezegd kunt u tot 1 oktober gebruik blijven maken van de speelotheek.