Opzeggen

De speelotheek Start en speelotheek Basis abonnementen eindigen automatisch.
Het Start abonnement heeft een duur van 12 maanden.
Het Basis abonnement eindigt automatisch per 30 september.

Het Plus abonnement sluit u af voor 12 maanden. Daarna wordt het telkens met een maand automatisch verlengd, met een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen kan schriftelijk per email naar info@bijtanteleen.nl of per brief naar Speelotheek Bij tante Leen, Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten. Ook kunt u het lidmaatschap beëindigen bij onze vrijwilligers in de speelotheek. 

Bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie terugbetaald.